اگه بگم عاشقتم،اگه بگم دیوونتم،اگه بگم برات می میرم،اگه بگمنمی تونم فراموشت کنم،اگه بگم نمی تونم فراموشت کنم،اگه بگم از جلو چشام 1 ثانیه اونور نمیری،اگه بگم همه ی زندگیمی،اگه بگم نفسم به نفست بستست.......  برام پفک می خری؟


دسته ها :
X