من از طرز نگاه تو اميد مبهمی دارم نگاهت رو مگير از من که با ان عالمی دارم.

* * * * *

ای که پا گذاشتی رو عشق من .ای که در را بستی به روی من درو باز کن دستم لای در مونده.

* * * * *

فرشته از سنگ پرسيد : چرا از خدا نمي خواهی که تو رو انسان کنه؟ سنگ گفت : هنوز آنقدر سخت نشدم که انسان بشم

* * * * *

زندگی به من آموخت چگونه اشك بريزم ولي اشك نياموخت چگونه زندگی كنم تو به من آموختی چگونه دوستت بدارم ولي نياموختی چگونه فراموشت كنم.

* * * * *

مي دونی چرا رنگ غروب سرخه؟ چون خورشيد وقتی مي بينه من وتو با هم دوستيم آتيش مي گيره.

* * * * *

هيچوقت کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست نده هميشه سعی کن غرورت رو به خاطر کسی که دوست داری از دست بدی.

* * * * *

بهترين دوستم نيستی....لا اقل بهترين دشمنم باش اگر غم خوارم نيستی....لا اقل بزرگترين غمم باش....هر چيزی هستی هميشه يا بهترين باش يا بد ترين....چون بهترين ها هميشه به ياد خواهند ماند.....پس در بد ترين خاطراتم...تو بهترين باش.

* * * * *

دوچشمت سرزمين آرزوها نگاهت داستان آشنايی ست

 امان از آن زمان كه قلب عاشق گرفتار خزان يك جداييست

 

 


دسته ها :
X