حتما" برات پيش اومده وقتي داري به آسمون نگاه ميکني يکي ازت بپرسه دوست داري کدوم ستاره ستاره تو باشه ؟ اکثره آدما ميگن اون پر نورترين ستاره ...... ولي يادت باشه اوني که از همه پر نورتره علاوه بر تو چشم خيلي هاي ديگه هم دنبالشه .... به ستاره اي خيره شو که اگه کم نوره حداقل خيالت راحته که فقط چشم خودت دنبالشه.


دسته ها :
X