دوستان خوب من که البته من شناخت کاملی از شما ندارم ولی شما رو به خدا اینقدر گیر ندین که آقا رضا عاشقی یا نه؟
بابا من میبینم این مطالب خواننده ی بیشتری داره منم از جور مطالب بیشتر میذارم.شما من و راهنمایی کنید تا ببینم چه مطالبی دوست دارین تا من هم از همون نوع مطالب بذارم.منتظرم

قابل توجه دوستانی که دوست داشتن اطلاعاتی ازمن داشته باشن از جمله سنم.این آیدی منه هرکی دوست داره آف بذاره تا باهم بیشتر آشنا بشیم به نظر من زیاد جالب نیست که من اطلاعات خصوصیم رو توی وبلاگ قرار بدم

rvojodi_2006@yahoo.com


X